In deze paragraaf zijn de financiële kentallen gegeven in relatie tot de energievoorziening.

Een aantal economische kerncijfers voor het jaar 2015 zijn terug te vinden in de Nationale Energieverkenning 2016 van ECN. Uit de Energieverkenning kan opgemaakt worden dat het totaal aantal FTE’s dat werkzaam is in de energiesector 156.200 bedraagt in 2015. De totale bijdrage bedraagt 5,4% aan het BBP (Bruto Binnenlands Product).


Bij de netbeheerders zijn in totaal 17.000 FTE werkzaam. De totale omzet is circa 6 miljard en de jaarlijkse investeringen bedragen ruim twee miljard euro (zie onderstaande tabel). Via het elektriciteitsnet wordt jaarlijks 130 miljard kWh gedistribueerd en via het gasnet 110 miljard m3 gas.

De onderstaande tabel geeft de investeringen in de elektriciteit- en gasnetten. Deze uitgaven zijn uitgesplitst in de posten uitbreiding, vervanging en onderhoud. Opvallend is dat de investeringen met betrekking tot de uitbreiding van het gas- en elektriciteitsnet een daling laten zien ten opzichte van voorgaande jaren. Bij het gasnet is de verandering het grootst.

Investeringen in het energienet

Investeringen in het energienet 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Elektriciteit
Uitbreiding 553 687 664 663 747 792
Vervanging 297 353 353 315 237 300
Onderhoud 287 310 372 344 309 300
1.137 1.350 1.390 1.322 1.294 1.312
Gas
Uitbreiding 92 277 294 354 441 763
Vervanging 538 576 584 482 404 352
Onderhoud 97 103 100 149 145 142
726 956 978 985 990 1.257
Totaal
Uitbreiding 644 964 958 1.017 1.189 1.555
Vervanging 835 929 938 797 642 572
Onderhoud 383 413 472 493 454 442
1.863 2.306 2.368 2.307 2.284 2.569