Energiebalans
Deze paragraaf geeft informatie over de elektriciteit die is opgewekt en verbruikt. Bij gas wordt gesproken over de winning van gas.

Elektriciteit
Onderstaand zijn de cijfers voor elektriciteit weergegeven.

Energiebalans Elektriciteit

Elektriciteit Perioden 2017* 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Aanbod van elektriciteit Totaal aanbod Mln. kWh 119910 120085 119137 118091 119112 119614 122057
Productie Totaal productie  116405  115168  110389 103365 100875 102505 122966
Centraal  75978  76647  72345 67534 63064 64032 70555
Decentraal  40427  38521  38043 35831 37811 38473 42411
Invoer  22456  24258  30761 32854 33252 32155 20621
Uitvoer  18951  19341  22012 18128 15015 15046 11530
Verbruik van elektriciteit Totaal verbruik 119910 120085 119137 118092 119112 119614 122057
Via het openbare net  101362  99355  100912 99032 101386 101848 104757
Via bedrijfsnetten  14930  16557  13747 15005 14221 14052 13407
Bij de productie Totaal bij de productie  3618  4173  4478 4055 3505 3714 3893
Centraal 2111 2611 2976 2496 2058 2173 2270
Decentraal  1507  1562  1502 1559 1447 1541 1623
Netverliezen 5278 5435 5278 4933 4508 4519 4609

*Voorlopige cijfers


Gas
Onderstaand zijn de cijfers voor gas weergegeven.

Energiebalans Gas

Gas Perioden 2017* 2016* 2015 2014 2013 2012 2011
Aanbod van aardgas Totaal aanbod Mln. m3 41097 39918 38038 38598 44250 44370 46421
Winning uit de bodem 43915 50373 52177 68684 82358 77804 79046
Productie uit andere bronnen 43 129 129 102 90 76 57
Invoer van gasvormig aardgas 49448 41904 36326 28344 27907 25622 22732
Invoer van vloeibaar aardgas (LNG) 1520 1612 2250 1187 942 961 0
Uitvoer van gasvormig aardgas 52072 55445 51117 57717 66891 60238 54321
Uitvoer van vloeibaar aardgas (LNG) 620 1089 1327 631 347 0 0
Voorraadmutatie -1137 2424 -400 -1371 191 145 -1102
Verbruik van aardgas Totaal verbruik 41097 39918 38038 38598 44250 44370 46412
Via het hoofdtransportnet Totaal via het hoofdtransportnet 18491 19717 18684 19508 20699 20125 23076
Elektriciteitscentrales 7642 7135 5527 6263 6843 6761 8796
Overige verbruikers 10849 12582 13157 13245 13856 13364 14280
Via regionale netten 21846 19465 18600 18349 22742 23479 22634
Verbruik bij de winning 760 736 754 741 809 766 702
Fakkels 48 49 46 55 42 50 49

*Voorlopige cijfers


Hernieuwbare Energie

Hernieuwbare Energie

Perioden 2017** 2016 2015 2014 2013 2012
Wind
Genormaliseerd * 9642 8364 6917 5810 5368 4939
op land 6267 6041 5882 5060 4632 4156
op zee 3375 2323 1035 750 736 782
Niet genormaliseerd 10569 8170 7550 5797 5627 4982
op land 6869 5901 6420 5049 4856 4193
op zee 3700 2269 1130 748 771 789
Waterkracht
Genormaliseerd * 94 98 99 102 101 100
Niet genormaliseerd 61 100 93 112 114 104
Zonnestroom 2149 1559 1122 785 487 226
Biomassa
Totaal, inclusief indirecte elektriciteitsproductie uit groen gas 4778 5018 5031 5096 6014 7239
Totaal, exclusief indirecte elektriciteitsproductie uit groen gas 4645 4905 4930 5013 5954 7204
Afvalverbrandingsinstallaties 1942 2005 1997 1909 2076 2235
Bij- en meestoken biomassa in elektriciteitscentrales 547 442 498 933 1814 3182
Overige biomassaverbranding 1218 1465 1399 1166 1084 1007
Stortgas
Inclusief indirecte elektriciteitsproductie uit groen gas 37 40 50 56 62 78
Exclusief indirecte elektriciteitsproductie uit groen gas 31 34 43 46 55 68
Biogas uit rioolwaterzuiveringsinstallaties 202 208 206 201 194 185
Biogas, co-vergisting van mest*** 507 524 553 525 525 550
Overig biogas
Inclusief indirect elektriciteitsproductie uit groen gas 325 334 327 306 259 231
Exclusief indirect elektriciteitsproductie uit groen gas 198 227 233 233 206 206
Totaal hernieuwbaar
Genormaliseerd * – *** 16664 15039 13168 11793 11971 12505
Niet genormaliseerd 17424 14735 13694 11707 12183 12516
Totaal bruto elektriciteitsverbruik  16770 14061 12998 11039 11506 119616
Aandeel hernieuwbaar in bruto elektriciteitsverbruik (%)
Genormaliseerd * – *** 13,90 12,52 11,05 9,98 9,98 10,5
Niet genormaliseerd 14,53 12,27 11,49 9,91 10,16 10,5

* Volgens procedure uit EU-richtlijn Hernieuwbare Energie 2012

*** Tot en met 2004 onderdeel van overig biogas

**** Inclusief indirecte elektriciteitsproductie  uit groen gas (biogas dat na opwaardering tot aardgaskwaliteit is geïnjecteerd in aardgasnet)

 

** Voorlopige cijfers.


Elektrisch vervoer
Eind december 2018 reden er in Nederland 142.686 elektrische voertuigen en waren er 20.288 publieke, 15.666 semi-publieke en 1.083 snellaadpunten voor auto’s.

Onderstaand zijn de streefwaarden voor het aantal elektrische auto’s weergegeven voor 2015-2025 en de gerealiseerde waarden voor 2011 t/m 2018.

De meest actuele cijfers zijn terug te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Streefwaarden elektrisch vervoer

Streefwaarden Plan van Aanpak Elektrisch Rijden Doelstelling Elektrische voertuigen op de weg (3 of meer wielen)
2015 15.000 tot 20.000
2020 200.000
2025 1.000.000
Feitelijk
2011-12 1.579
2012-12 7.311
2013-12 28.673
2014-12 43.762
2015-12 87.531
2016-12 112.008
2017-12 119.332
2018-12 142.686

Aantal oplaadpunten

 

 

Aantal oplaadpunten 31-12-2013 31-12-2014 30-06-2015 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018
Standaard laadpunten
Publiek (24/7 openbaar toegankelijk) 3.521 5.421 6.696 7.395 11.768 15.288 20.288
Semi-publiek (beperkt openbaar toegankelijk) 2.249 6.439 7.936 10.391 14.320 17.587 15.666
Snellaadpunten
Publiek en semi-publiek 106 254 358 465* 612 755 1.083
Private laadpunten
Inschatting o.b.v. onderzoek in 2012 18.000 28.000  55.000 72.000  80.000  80.000

* Per december 2015 vindt de locatiebepaling van laadpunten plaats op basis van GPS-coördinaten in plaats van adresgegevens. In het verleden bleken door fouten in het adres een aantal laadpunten die over de grens staan ten onrechte te worden meegeteld, vandaar de daling in deze rapportage.