Energiebalans
Deze paragraaf geeft informatie over de elektriciteit die is opgewekt en verbruikt. Bij gas wordt gesproken over de winning van gas.

Elektriciteit
Onderstaand zijn de cijfers voor elektriciteit weergegeven.

Energiebalans Elektriciteit

Elektriciteit Perioden 2018* 2017* 2016 2015 2014 2013 2012
Aanbod van elektriciteit Totaal aanbod Mln. kWh 120846 120766 120127 119137 118091 119112 119614
Productie Totaal productie 120903  117260  115213  110389 103365 100875 102505
Centraal  69910  76128  76645  72345 67534 63064 64032
Decentraal 42993  41132  38567  38043 35831 37811 38473
Invoer  26755  22458  24258  30761 32854 33252 32155
Uitvoer  18812  18952  19343  22012 18128 15015 15046
Verbruik van elektriciteit Totaal verbruik 120846 120766 120127 119137 118092 119112 119614
Via het openbare net  101937  101362  99355  100912 99032 101386 101848
Via bedrijfsnetten  15523  15609  16592  13747 15005 14221 14052
Bij de productie Totaal bij de productie 3386  3795  4181  4478 4055 3505 3714
Centraal 1930 2111 2610 2976 2496 2058 2173
Decentraal  1456  1584  1570  1502 1559 1447 1541
Netverliezen 6403 5414 5435 5278 4933 4508 4519

*Voorlopige cijfers
Bron CBS


Gas
Onderstaand zijn de cijfers voor gas weergegeven.

Energiebalans Gas

Gas Perioden 2018* 2017* 2016* 2015 2014 2013 2012
Aanbod van aardgas Totaal aanbod Mln. m3 40794 41097 39918 38038 38598 44250 44370
Winning uit de bodem 36735 43915 50373 52177 68684 82358 77804
Productie uit andere bronnen 148 43 139 129 102 90 76
Invoer van gasvormig aardgas 51840 49448 41904 36326 28344 27907 25622
Invoer van vloeibaar aardgas (LNG) 5899 1520 1612 2250 1187 942 961
Uitvoer van gasvormig aardgas 48872 52072 55445 51117 57717 66891 60238
Uitvoer van vloeibaar aardgas (LNG) 2777 620 1089 1327 631 347 0
Voorraadmutatie -2163 -1137 2424 -400 -1371 191 145
Verbruik van aardgas Totaal verbruik 40794 41097 39918 38038 38598 44250 44370
Via het hoofdtransportnet Totaal via het hoofdtransportnet 18491 19717 18684 19508 20699 20125
Elektriciteitscentrales 8206 7642 7135 5527 6263 6843 6761
Overige verbruikers 10849 12582 13157 13245 13856 13364
Via regionale netten 21846 19465 18600 18349 22742 23479
Verbruik bij de winning 760 736 754 741 809 766
Fakkels 28 48 49 46 55 42 50

*Voorlopige cijfers
Bron CBS


Hernieuwbare Energie

Hernieuwbare Energie

Perioden 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Wind
Genormaliseerd * 10030 9642 8364 6917 5810 5368 4939
op land 6578 6267 6041 5882 5060 4632 4156
op zee 3452 3375 2323 1035 750 736 782
Niet genormaliseerd 10549 10569 8170 7550 5797 5627 4982
op land 6918 6869 5901 6420 5049 4856 4193
op zee 3630 3700 2269 1130 748 771 789
Waterkracht
Genormaliseerd * 94 94 98 99 102 101 100
Niet genormaliseerd 72 61 100 93 112 114 104
Zonnestroom 3693 2208 1602 1122 785 487 226
Biomassa
Totaal, inclusief indirecte elektriciteitsproductie uit groen gas 4694 4729 5010 5028 5096 6014 7239
Totaal, exclusief indirecte elektriciteitsproductie uit groen gas 4555 4599 4905 4934 5013 5954 7204
Afvalverbrandingsinstallaties 2172 1904 2005 1997 1909 2076 2235
Bij- en meestoken biomassa in elektriciteitscentrales 654 530 442 514 933 1814 3182
Overige biomassaverbranding 842 1242 1465 1388 1166 1084 1007
Stortgas
Inclusief indirecte elektriciteitsproductie uit groen gas 29 36 40 50 56 62 78
Exclusief indirecte elektriciteitsproductie uit groen gas 23 30 34 43 46 55 68
Biogas uit rioolwaterzuiveringsinstallaties 198 196 208 206 201 194 185
Biogas, co-vergisting van mest*** 520 509 524 553 525 525 550
Overig biogas
Inclusief indirect elektriciteitsproductie uit groen gas 279 312 326 320 306 259 231
Exclusief indirect elektriciteitsproductie uit groen gas 175 189 227 233 233 206 206
Totaal hernieuwbaar
Genormaliseerd * – *** 18511 16673 15073 13152 11793 11971 12505
Niet genormaliseerd 18869 17437 14777 13685 11707 12183 12516
Totaal bruto elektriciteitsverbruik  18221 16764 14103 13009 11039 11506 119616
Aandeel hernieuwbaar in bruto elektriciteitsverbruik (%)
Genormaliseerd * – *** 15,12 13,81 12,55 11,04 9,98 9,98 10,5
Niet genormaliseerd 15,41 14,44 12,31 11,49 9,91 10,16 10,5

* Volgens procedure uit EU-richtlijn Hernieuwbare Energie 2012

*** Tot en met 2004 onderdeel van overig biogas

**** Inclusief indirecte elektriciteitsproductie  uit groen gas (biogas dat na opwaardering tot aardgaskwaliteit is geïnjecteerd in aardgasnet)
Bron CBS


Elektrisch vervoer
Eind december 2019 reden er in Nederland 203.421 elektrische voertuigen en waren er 49.520 (semi) publieke en 1.252 snellaadpunten voor auto’s.

Onderstaand zijn de streefwaarden voor het aantal elektrische auto’s weergegeven voor 2015-2025 en de gerealiseerde waarden voor 2011 t/m 2019.

De meest actuele cijfers zijn terug te vinden op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Streefwaarden elektrisch vervoer

Streefwaarden Plan van Aanpak Elektrisch Rijden Doelstelling Elektrische voertuigen op de weg (3 of meer wielen)
2015 15.000 tot 20.000
2020 200.000
2025 1.000.000
Feitelijk
2011-12 1.579
2012-12 7.311
2013-12 28.673
2014-12 43.762
2015-12 87.531
2016-12 112.008
2017-12 119.332
2018-12 142.686
2019-12 203.421

Aantal oplaadpunten

 

 

Aantal oplaadpunten 31-12-2014 31-12-2015 31-12-2016 31-12-2017 31-12-2018 31-12-2019
Standaard laadpunten
Publiek (24/7 openbaar toegankelijk) 5.421 7.395 11.768 15.288 20.288
Semi-publiek (beperkt openbaar toegankelijk) 6.439 10.391 14.320 17.587 15.666
(Semi-) Publieke laadpunten 49.520*
Snellaadpunten
Publiek en semi-publiek 254 465** 612 755 1.083 1.252
Private laadpunten
Inschatting o.b.v. onderzoek in 2012 28.000 55.000 72.000  80.000  80.000  80.000

* Vanaf 2019 worden Publieke en (semi) publieke laadpalen als 1 cijfer gezamenlijk weergegeven.

** Per december 2015 vindt de locatiebepaling van laadpunten plaats op basis van GPS-coördinaten in plaats van adresgegevens. In het verleden bleken door fouten in het adres een aantal laadpunten die over de grens staan ten onrechte te worden meegeteld, vandaar de daling in deze rapportage.