Betaalbare energievoorziening
De energiekosten voor de consument bestaan voor ongeveer 15% uit kosten voor het netbeheer en de meterhuur, voor 45% uit kosten voor gas en elektriciteit die aan de leverancier worden betaald en voor 40% uit energiebelasting en BTW.

De afgelopen jaren is het transport- en leveringstarief voor gas en elektriciteit relatief stabiel gebleven of zelfs gedaald, terwijl het aandeel belastingen (energiebelasting en BTW) is gestegen.