Ongevallen
In de onderstaande tabellen is informatie rondom veiligheidsgerelateerde zaken opgenomen.

Elektriciteitsongevallen

Elektriciteitsongevallen achter de meter Aantal malen dat er sprake was van materiële schade en persoonlijk letsel
2018 2017 2016
Geen persoonlijk letsel, alleen materiële schade 281 324 358
Rookvergiftiging ziekenhuis 56 48 35
Ziekenhuisopname 2 3 14
Rookvergiftiging 42 37 56
Gewonden 5 5
Doden 2 1 4
Brandwondenziekenhuis 12 1 2
Totaal 395 377 421

Gasongevallen

Gasongevallen achter de meter 2018 Ongeval
Aard ongeval Installatieonderdeel Vergiftiging Explosie zonder brand Explosie gevolgd door brand Brand Totaal
Vervuiling Toestel
Defect Toestel
Rookafvoer
Gasleiding
28230

Installatie fout Rookafvoer
Gasleiding

Werkzaamheden Toestel
Gasleiding


1
1
2
Menselijke fout 1 1 2
Onbekend Onbekend 10 1 1 3 15
Totaal Totaal 38 1 5 5 49

Energiediefstal
De onderstaande tabel geeft informatie over diefstal van energie. Dit betreft energie die ‘buiten de elektriciteitsmeter om’ van het net wordt afgenomen.

Energiediefstal

Energiediefstal 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Aantal gestopte diefstallen hennepkwekerijen 1800 2300 2600 3300 4300 4500 4676
Omvang gestopte diefstal (MLN kWh) 110 114 95 125 136 139 147
Geschatte omvang totale diefstal (MLN kWh) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Totale omvang in Euro (MLN) 200 200 200 200 200 200 200

Hoofdstuk 3: Veiligheid energievoorziening