Ongevallen
In de onderstaande tabellen is informatie rondom veiligheidsgerelateerde zaken opgenomen.

Elektriciteitsongevallen

Elektriciteitsongevallen achter de meter Aantal malen dat er sprake was van materiële schade en persoonlijk letsel
2017 2016 2015
Geen persoonlijk letsel, alleen materiële schade 324 358 325
Rookvergiftiging ziekenhuis 48 35 39
Ziekenhuisopname 3 14 8
Rookvergiftiging 37 56 51
Gewonden 5 5 3
Doden 1 4 4
Brandwondenziekenhuis 1 2 3
Totaal 377 421 433

Gasongevallen

Gasongevallen achter de meter 2017 Ongeval
Aard ongeval Installatieonderdeel Vergiftiging Explosie zonder brand Explosie gevolgd door brand Brand Totaal
Vervuiling Toestel
Defect Toestel
Rookafvoer
Gasleiding
3030

Installatie fout Rookafvoer
Gasleiding

Werkzaamheden Toestel
Gasleiding


2
2
2
4
2
Menselijke fout 1 1 2
Onbekend Onbekend 11 1 2 4 18
Totaal Totaal 42 1 6 7 56

Energiediefstal
De onderstaande tabel geeft informatie over diefstal van energie. Dit betreft energie die ‘buiten de elektriciteitsmeter om’ van het net wordt afgenomen.

Energiediefstal

Energiediefstal 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Aantal gestopte diefstallen hennepkwekerijen 2600 3300 4300 4500 4676 5300
Omvang gestopte diefstal (MLN kWh) 95 125 136 139 147 140
Geschatte omvang totale diefstal (MLN kWh) 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Totale omvang in Euro (MLN) 200 200 200 200 200 200

Hoofdstuk 3: Veiligheid energievoorziening