Deze paragraaf geeft de betrouwbaarheidscijfers voor zowel de elektriciteits- als de gasnetten.

Elektriciteitsnetten

Elektriciteitsnetten

Kwaliteitsindicator 2018 Gemiddelde 2013-2017 Verschil 2018 t.o.v. 2013-2017
Onderbrekingen 22.396 19.031 17,7%
EHS net 0 0,8
HS net 54 31 72%
MS net 2.352 1.869 25,8%
LS net 19.990 17.130 16,7%
Getroffen klanten per onderbreking 153 135 13,4%
EHS net 0 253.313
HS net 25.118 18.630 34,8%
MS net 733 782 -6,3%
LS net 18 19 -6,6%
Gem. onderbrekingsduur [min] 66,5 77,5 -14,2%
EHS net 0,0 98,5
HS net 41,0 43,6 -5,8%
MS net 68,5 71,2 -3,7%
LS net 154,5 154,4 0,1%
Jaarlijkse uitvalduur [min/jaar] 27,3 24,3 12,4%
EHS net 0,0 2,4
HS net 6,7 3,1 114,1%
MS net 14,1 12,6 11,3%
LS net 6,6 6,1 6,9%
Onderbrekingsfrequentie [aantal/jaar] 0,411 0,314 31,1%
EHS net 0,000 0,025
HS net 0,163 0,072 127,4%
MS net 0,205 0,178 15,6%
LS net 0,043 0,040 6,8%

Gasnetten
Voor de gasnetten zijn de onderbrekingen van regionale netbeheerders weergegeven in de onderstaande tabellen.

Gasnetten

Kengetal 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Onderbrekingsfrequentie [-/jaar] 0,0077 0,0070 0,0082 0,0067 0,0065 0,0067 0,0065
Jaarlijkse uitvalduur [uu:mm:ss] 00:01:04 00:01:01 00:00:58 02:09:00 00:03:14 00:01:01 00:01:04
Gemiddelde duur veiligstellen [uu:mm:ss] 01:05:04 01:05:56 01:02:31 01:04:58 01:00:08 01:08:48 00:03:13

Gasstoringen ten opzichte van vijfjaarlijks gemiddelde

Gasstoringen ten opzichte van vijfjaarlijks gemiddelde
Gemiddelde onderbrekingsduur Onderbrekingsfrequentie Jaarlijkse uitvalduur Gemiddelde duur veiligstellen
[uu:mm:ss] [-/jaar] [uu:mm:ss] [uu:mm:ss]
Totaal 2018 02:16:41 0,0077 00:01:04 01:05:04
Gem. 2013-2017 03:58:30 0,0070 00:01:40 01:05:01
Verschil -43% 10% -36% 0%

Graafschades
Elk jaar veroorzaakt graafschade ruim 10.000 storingen en vinden er als gevolg van graafschade 10 gasongevallen plaats. In de afgelopen tien jaar vielen daarbij 47 gewonden. Het aantal gasstoringen ten gevolge van graafschade is weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal elektriciteitsstoringen door graafschade

Aantal elektriciteitsstoringen door graafschade
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Laagspanning 5403 5285 4810 4331 4468 4747 5746
Middenspanning 636 519 522 522 590 539 623
Hoogspanning 6 4 10 4 7 8 4
Totaal 6045 5808 5342 4857 5065 5294 6373

Aantal gasstoringen door graafschade

Aantal gasstoringen door graafschade
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Aansluitleiding 3344 3089 2864 2962 3139 3889 4478
Hoofdleiding 1292 1183 1183 1116 1173 1318 1334
Aansluit- en hoofdleiding
4636 4272 4047 4078 4312 5207 5812