Deze paragraaf geeft de betrouwbaarheidscijfers voor zowel de elektriciteits- als de gasnetten.

Elektriciteitsnetten

Elektriciteitsnetten

Kwaliteitsindicator 2017 Gemiddelde 2012-2016 Verschil 2017 t.o.v. 2012-2016
Onderbrekingen 20.193 18.943 6,6%
EHS net 0 1
HS net 27 32 -15,1%
MS net 1.783 1.908 -6,6%
LS net 18.383 17.002 8,1%
Getroffen klanten per onderbreking 115 138 -17,1%
EHS net 0 202.650
HS net 29.822 16.224 83,8%
MS net 658 824 -20,1%
LS net 18 19 -6%
Gem. onderbrekingsduur [min] 88,3 77,2 14,4%
EHS net 0,0 98,5
HS net 87 26,8 224,6%
MS net 72,8 74,4 -2,3%
LS net 146,2 157,2 -7%
Jaarlijkse uitvalduur [min/jaar] 24,4 24,8 -1,7%
EHS net 0,0 2,4
HS net 8,4 1,7 392,1%
MS net 10,2 14,3 -29,1%
LS net 5,8 6,3 -8,2%
Onderbrekingsfrequentie [aantal/jaar] 0,276 0,322 -14,1%
EHS net 0,000 0,025
HS net 0,097 0,064 51,6%
MS net 0,140 0,193 -27,4%
LS net 0,040 0,040 -1,3%

Gasnetten
Voor de gasnetten zijn de onderbrekingen van regionale netbeheerders weergegeven in de onderstaande tabellen.

Gasnetten

Kengetal 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Onderbrekingsfrequentie [-/jaar] 0,0070 0,0082 0,0067 0,0065 0,0067 0,0065 0,0055 0,0049
Jaarlijkse uitvalduur [uu:mm:ss] 00:01:01 00:00:58 02:09:00 00:03:14 00:01:01 00:01:04 00:00:43 00:00:29
Gemiddelde duur veiligstellen [uu:mm:ss] 01:05:56 01:02:31 01:04:58 01:00:08 01:08:48 00:03:13 01:06:26 01:08:20

Gasstoringen ten opzichte van vijfjaarlijks gemiddelde

Gasstoringen ten opzichte van vijfjaarlijks gemiddelde
Gemiddelde onderbrekingsduur Onderbrekingsfrequentie Jaarlijkse uitvalduur Gemiddelde duur veiligstellen
[uu:mm:ss] [-/jaar] [uu:mm:ss] [uu:mm:ss]
Totaal 2017 02:25:46 0,0070 00:01:01 01:05:56
Gem. 2012-2016 04:03:43 0,0069 00:01:41 01:04:23
Verschil -40% 2% -40% 2%

Graafschades
Elk jaar veroorzaakt graafschade ruim 10.000 storingen en vinden er als gevolg van graafschade 10 gasongevallen plaats. In de afgelopen tien jaar vielen daarbij 47 gewonden. Het aantal gasstoringen ten gevolge van graafschade is weergegeven in de onderstaande tabel.

Aantal elektriciteitsstoringen door graafschade

Aantal elektriciteitsstoringen door graafschade
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Laagspanning 5285 4810 4331 4468 4747 5746 5215
Middenspanning 519 522 522 590 539 623 642
Hoogspanning 4 10 4 7 8 4 16
Totaal 5808 5342 4857 5065 5294 6373 5873

Aantal gasstoringen door graafschade

Aantal gasstoringen door graafschade
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Aansluitleiding 3089 2864 2962 3139 3889 4478 4150
Hoofdleiding 1183 1183 1116 1173 1318 1334 1408
Aansluit- en hoofdleiding
4272 4047 4078 4312 5207 5812 5558

Hoofdstuk 2: Betrouwbaarheid energievoorziening