Deze paragraaf geeft de kerngegevens over netlengte en het aantal aangeslotenen. De cijfers zijn waar mogelijk ingedeeld naar netvlak. Het totale energienet in Nederland bestaat uit 310.000 kilometer elektriciteitskabels en ruim 135.000 kilometer gasbuizen. Het merendeel van de kabels en de leidingen ligt ondergronds. Daardoor zijn de energienetten minder gevoelig voor weersinvloeden. Daarnaast is door de fijne vermazing van de netten en een uitgekiend stelsel van beveiligingen de bedrijfszekerheid van de netten bijzonder groot. Het Nederlandse energienet behoort tot het meest betrouwbare net van de wereld.

Elektriciteitsnetten
Het Nederlandse elektriciteitsnet bestaat uit een landelijk net, beheerd door TenneT, dat de regionale netten en de meeste elektriciteitscentrales met elkaar verbindt. Het landelijke net heeft hoogspanningsniveaus van 380 en 220 kilovolt. Op iets lagere niveaus wordt de elektriciteit naar de regio’s getransporteerd. Op middenspanningsniveaus wordt aan de grootverbruikers geleverd en verder gedistribueerd naar de laagspanningsnetten. Hierop zijn met name huishoudens maar ook kleine zakelijke klanten aangesloten.

Bij het aantal aangeslotenen op het elektriciteitsnet is onderscheid gemaakt in het spanningsniveau waarop ze zijn aangesloten. De meeste klanten zijn op het laagspanningsnet aangesloten. Ten aanzien van de netlengte is naast het spanningsniveau ook onderscheid gemaakt in het type van de verbinding, namelijk of het een bovengrondse lijn of een kabel betreft.

Een grafisch overzicht van de netten is weergegeven in bijlage A. De voornaamste kerngegevens zijn weergegeven in de onderstaande tabellen.

EHS - Netgegevens

EHS – Netgegevens
Netbeheerder aantal netlengte
HS-klanten MS-klanten LS-klanten 220 kV 380 kV
eigen net ander net eigen net ander net eigen net ander net lijn kabel lijn kabel
[-] [-] [-] [-] [-] [-] [km] [km] [km] [km]
TenneT TSO 111 47 0 32431 0 8165694 699 9 2137 28
Totaal 111 47 0 32431 0 8165694 699 9 2137 28

HS - Netgegevens

HS – Netgegevens
Netbeheerder aantal netlengte
HS-klanten MS-klanten LS-klanten 50 kV 110 kV 150 kV
eigen net ander net eigen net ander net eigen net ander net lijn kabel lijn kabel lijn kabel
[-] [-] [-] [-] [-] [-] [km] [km] [km] [km] [km] [km]
Enduris 7 0 768 0 213280 0 32 165 0 0 0 0
Enexis B.V 3 0 13045 1016 2566499 230853 0 52 0 0 0 0
Liander 19 0 12743 192 2936652 51201 157 1502 0 0 0 0
Stedin B.V. 18 0 3763 0 2017555 0 81 762 0 0 0 0
TenneT TSO 89 40 0 30127 0 7815082 0 0 1859 398 2893 885
Totaal overige
0 0 1520 0 354856 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 136 40 31839 31335 8088842 8097136 270 2481 1859 398 2893 885

MS - Netgegevens

MS – Netgegevens
Netbeheerder aantal netlengte
Middenspanningsruimten MS-klanten LS-klanten 3-5 kV 6-12,5 kV 20 kV 25-30 kV
eigen net ander net eigen net ander net
[-] [-] [-] [-] [-] [km] [km] [km] [km]
Cogas Infra & Beheer B.V. 631 269 30 53155 111 0 402 0 0
Endinet 1390 524 34 109413 11 0 811 0 0
Enduris 3336 768 0 213280 0 0 4176 42 0
Enexis B.V. 48974 13754 1016 2668934 230853 1439 41798 1187 0
Liander 45813 12787 192 2950296 51201 0 36482 0 0
N.V. RENDO 428 151 0 32248 0 0 294 0 0
Stedin B.V. 23150 3837 4 2081144 1841 281 14792 0 1835
Westland Infra 1464 307 5 57224 15578 0 1316 718 91
Totaal 125186 32397 1281 8165694 299595 1720 100071 1947 1926

LS - Netgegevens

LS – Netgegevens
Netbeheerder aantal LS-klanten
netlengte
Ondergronds Bovengronds Totaal Oppervlak gebied Aantal aansluitingen Ondergronds Bovengronds Totaal
[-] [-] [-] [km2] [km2] [km] [km] [km]
Cogas Infra & Beheer B.V. 53155 0 53155 61 871 1662 0 1662
Endinet 109413 0 109413 89 1229 2210 0 2210
Enduris 213280 0 213280 1785 119 8243 0 8243
Enexis B.V. 2668934 0 2668934 17300 154 97174 0 97174
Liander 2950296 0 2950296 18230 162 70603 0 70603
N.V. RENDO 32248 0 32248 84 384 582 0 582
Stedin B.V. 2078883 2261 2081144 5948 350 36952 180 37132
Westland Infra 57224 0 57224 132 434 3023 0 3023
Totaal 8163433 2261 8165694 43629 187 220449 180 220629

Netgegevens Elektriciteit

Netgegevens Elektriciteit
Netbeheerder netlengte aangeslotenen
[km]
Totaal 337.952 8.198.283

Gasnetten
Het hoofdtransportnet, beheerd door GasTransportServices (GTS), staat onder druk van 67 bar. Bij overdracht aan de regionale netten wordt de druk verlaagd en wordt het van nature reukloze aardgas uit veiligheidsoverwegingen van de typische gaslucht voorzien. In overslagstations wordt de druk gereduceerd waarna het met 30 millibar naar de afnemers stroomt.

Ten aanzien van de gasnetten zijn het aantal aangesloten en de lengte van de hoofdleidingen weergegeven. In bijlage B is een grafisch overzicht gegeven van het gas-transportnet. De voornaamste kenmerken zijn weergegeven in de onderstaande tabel.

Netgegevens Gas

Netgegevens Gas
Netbeheerder Hoofdleiding lengte Aangeslotenen
[km]
Cogas Infra & Beheer B.V. 4.389 140.165
Enduris 4.793 190.626
Endinet 7.418 401.659
Enexis B.V. 44.734 2.083.467
Liander 35.303 2.256.085
N.V. Rendo 3.492 104.062
Stedin B.V. 23.464 1.958.462
Westland Infra 1.039 53.646
GTS 12.000 1.100
Totaal 136.632 7.189.272

Hoofdstuk 1: Kerngegevens energienetten