Bijlage A


BijlageA

Overzicht Nederlands elektriciteit transportnet


Bijlage B


BijlageB

Overzicht Nederlands gas transportnet


Bijlage C


BijlageC

Hernieuwbare energie binnenlandse productie
Bron: Energietrends 2016, ECN.


Bijlage D


BijlageD1

Bijdrage van energie gerelateerde activiteiten aan het bruto binnenlands product (incl. verwachting).


Bijlage D


BijlageD2

De totale directe energie gerelateerde werkgelegenheid (incl. verwachting).


Opgesteld vermogen


Opgesteld-Vermogen-2015

Ontwikkeling opgesteld elektrisch vermogen 2015-2030


Elektriciteitsproductie


Elektriciteitsproductie-2015

Verdeling elektriciteitsproductie 2015-2030


Elektriciteitsverbruik


Elektriciteitsverbruik

Gemiddeld elektriciteitsverbruik per woning naar functieBedragen inflatie gecorrigeerd euro 2013

Bedragen inflatie gecorrigeerd euro 2013

Euro 2000 2005 2010 2014 2020
Elektriciteitslevering * [kilowattuur/jaar] 3,101 3,246 3,277 3,014 2,376
Variabele kosten 350 335 259 206 242
Vaste kosten 56 154 209 234 203
Energiebelasting 151 266 390 357 282
Heffingskorting -39 -227 -340 -319 -319
Opslag Duurzame Energie 7 32
BTW 91 100 98 102 92
Subtotaal elektriciteitsrekening 608 627 616 587 532
Waarvan effect PV -15 -152
Gasverbruik ** [m3/jaar] 2,013 1,716 1,656 1,529 1,353
Variable kosten 493 570 519 527 540
Vaste kosten 62 137 162 174 174
Energiebelasting 150 300 288 290 256
Opslag Duurzaam Energie 7 18
BTW 123 191 184 210 208
Subtotaal gasrekening 828 1,198 1,154 1,208 1,196
Totale energierekening 1,436 1,825 1,770 1,794 1,748

* Levering is verbruik minus eigen opwekking door PV.
** Gemiddelde verbruik alle woningen verwarmd met aardgas (dus exclusief stadsverwarming en all-electric)